MasterDAM מקבוצת IDEA

קבלו גישה מיידית

לנכסים הדיגיטליים שלכם

ככל שתוכן הלקוחות, הספקים והמוצרים גדל באופן אקספוננציאלי, כך אתם צריכים את הנכסים הדיגיטליים שלכם זמינים בכל עת. באמצעות תיוג מבוסס AI ומנוע החיפוש העוצמתי של MasterDAM, כל הנכסים שלכם נמצאים במרחק קליק אחד בלבד

MasterDAM הוא אחד מהפתרונות המתקדמים לניהול נכסים דיגיטליים מבית אידאה מערכות מידע – חברה טכנולוגית מובילה המפתחת פתרונות תוכנה בתחום ניהול המידע לארכיונים, ספריות ומוזיאונים במוסדות מורשת ותרבות

MasterDAM מקבוצת IDEA 

קבלו  גישה מיידית

לנכסים הדיגיטליים שלכם

ככל שתוכן הלקוחות, הספקים והמוצרים גדל באופן אקספוננציאלי, כך אתם צריכים את הנכסים הדיגיטליים שלכם זמינים בכל עת. באמצעות תיוג מבוסס AI ומנוע החיפוש העוצמתי של MasterDAM, כל הנכסים שלכם נמצאים במרחק קליק אחד בלבד

MasterDAM הוא אחד מהפתרונות המתקדמים לניהול נכסים דיגיטליים מבית אידאה מערכות מידע – חברה טכנולוגית מובילה המפתחת פתרונות תוכנה בתחום ניהול המידע לארכיונים, ספריות ומוזיאונים במוסדות מורשת ותרבות

מה עושה מערכת

שמירת כל הנכסים הדיגיטליים במקום מרכזי יחיד ומאובטח

קיצור זמן משמעותי של חיפוש הנכסים הדיגיטליים באמצעות מנוע חיפוש מתקדם המבוסס על תיוג חכם, אוטומטי ומותאם אישית

שיתוף והפצה של נכסים דיגיטליים בתוך הארגון ומחוצה לו, בקלות ובאופן מאובטח

מה MasterDAM יכולה לעשות בשבילך

ניהול מרוכז

אחסון כל הנכסים הדיגיטליים המפוזרים במערכות שונות, במקום מרכזי אחד ומאובטח, המאפשר חיפוש מהיר וניהול מבוסס הרשאות

מקור אחד ואמיתי

שמירה על עקביות המותג ושימוש בגרסאות עדכניות ומאושרות של הנכסים הדיגיטליים, על ידי משתמשים בארגון ומחוצה לו

חסכון בזמן ובכוח אדם

אחזור ושליפת מידע באופן מהיר, שיתוף יעיל בתוך הארגון ומחוצה לו ומניעת עבודה כפולה ביצירת חומרים אבודים מחדש

הפקת תועלת מקסימלית מהנכסים

הנגשת הנכסים הדיגיטליים לכל בעלי התפקידים הרלוונטיים, מעקב אחר השימוש בנכסים ושימוש חוזר בהם באופן פשוט ויעיל

מה יותר מתאים לארגון שלך,

Google Drive או

 DAM?

מה MASTERDAM יכולה לעשות בשבילך

ניהול מרוכז

אחסון כל הנכסים הדיגיטליים המפוזרים במערכות שונות, במקום מרכזי אחד ומאובטח, המאפשר חיפוש מהיר וניהול מבוסס הרשאות

מקור אחד ואמיתי

שמירה על עקביות המותג ושימוש בגרסאות עדכניות ומאושרות של הנכסים הדיגיטליים, על ידי משתמשים בארגון ומחוצה לו

חסכון בזמן ובכוח אדם

אחזור ושליפת מידע באופן מהיר, שיתוף יעיל בתוך הארגון ומחוצה לו ומניעת עבודה כפולה ביצירת חומרים אבודים מחדש

הפקת תועלת מקסימלית מהנכסים

הנגשת הנכסים הדיגיטליים לכל בעלי התפקידים הרלוונטיים, מעקב אחר השימוש בנכסים ושימוש חוזר בהם באופן פשוט ויעיל

כיצד MasterDAM הופכת תהליכים ידניים מייגעים לאוטומטיים

מנהלי שיווק

מייעלת את פעולות השיווק, מבטיחה את עקביות המותג ומפשטת את העבודה עם הנכסים הדיגיטליים והשימוש החוזר בהם

מנהלי מרקום

מפשטת ומאיצה את החיפוש אחר הנכסים הדיגיטליים, מאפשרת יצירת תוכן מותאם אישית במהירות ומפחיתה משמעותית את הזמן המבוזבז על שימוש חוזר ולא יעיל של נכסים הדיגיטליים

מנהלי מערכות מידע

משפרת את אבטחת המידע באמצעות מערכת הרשאות מקיפה ומספקת גיבוי מאובטח לכל הנכסים הדיגיטליים שלך

מנהלי יחסי ציבור ודוברות

מאפשרת גישה מיידית לנכסים דיגיטליים, כולל תמונות אירועים והטקסים שהועלו לאחרונה, עבור הודעות לעיתונות ולשיתוף במדיה

מנהלי שיווק

מייעלת את פעולות השיווק, מבטיחה את עקביות המותג ומפשטת את העבודה עם הנכסים הדיגיטליים והשימוש החוזר בהם

מנהלי מרקום

מפשטת ומאיצה את החיפוש אחר הנכסים הדיגיטליים, מאפשרת יצירת תוכן מותאם אישית במהירות ומפחיתה משמעותית את הזמן המבוזבז על שימוש חוזר ולא יעיל של נכסים הדיגיטליים

מנהלי יחסי ציבור ודוברות

מאפשרת גישה מיידית לנכסים דיגיטליים, כולל תמונות אירועים והטקסים שהועלו לאחרונה, עבור הודעות לעיתונות ולשיתוף במדיה

מנהלי מערכות מידע

משפרת את אבטחת המידע באמצעות מערכת הרשאות מקיפה ומספקת גיבוי מאובטח לכל הנכסים הדיגיטליים שלך

בין לקוחותינו

מה הלקוחות אומרים
  • עלינו
Scroll to Top